Bygga hemsidor från grunden med HTML

HTML är grunden för allt hemsidebygge och även om det inte räcker till idag för att bygga en snygg och funktionell hemsida är det ändå en förutsättning att kunna språket, då det är basen för hemsidans utformning och integrerat även i nya system som css och php. Att inte kunna tolka och skriva HTML-kod blir ett problem för webbdesignern, även om denne använder andra verktyg och mallar och inte skriver koden från scratch.

Några element som finns inom HTML som är bra att känna till:

BODY

Taggen “body” innehåller den kod där det som syns på hemsidan för besökaren finns. Text, länkar och bilder – allt finns i denna del.

DL

Taggen “dl” står för definitionslistor och är en typ av lista med två element, dels en slags rubrik och dels en text med indrag som kan ses som en beskrivning till den andra sortens element. Rubriken, eller det som ska definieras har taggen “dt” och beskrivningen med indrag har taggen “dd”.

HEAD

Under taggen “head” i HTML-dokumentet finns information på hemsidan som inte syns, men som påverkar hur sidan framträder för läsaren. Till exempel kan denna tagg innehålla information om teckenuppsättning och “title”, se nedan.

H1, H2, H3, H4, H5, H6

Taggarna h1-h6 utgör olika storlekar på rubriker där h1 är största rubriktexten och h6 är minsta rubriktexten, liksom systemet för pappersstorlekar som A3, A4, A5.

OL

Taggen “ol” används för numrerad lista och med denna kan du ställa upp punkter i konsekutiv ordning med romerska siffror, heltal eller vanliga bokstäver.

TITLE

Taggen “title” innehåller den information som ses på tabben i webbläsaren och på webbläsarens knapp i aktivitetsfältet.

UL

Taggen “ul” står för punktlista och det finns flera typer av punkter som standard, som punkt (disc), kvadrat (square) och cirkel (circle). “li” används sedan för varje listelement, det vill säga varje punkt i listan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *